Responsible Disclosure Statement

Bij triptic en Iris Intranet hechten we veel belang aan de beveiliging van onze systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het echter mogelijk dat er een zwakke plek in te vinden is. Wanneer u zo’n zwakke plek ontdekt vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Responsible Disclosure, en gaan we uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen het volgende van u:

 • Mail uw bevinding naar security@triptic.nl. Wanneer deze (privacy)gevoelige informatie bevat, vraag dan een versleutelde bestandslocatie bij ons aan. U ontvangt dan een link waarmee uw informatie beveiligd verzonden kan worden.
 • Geef ons voldoende informatie om de kwestie te reproduceren, zodat we deze zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het systeem en een omschrijving van het issue voldoende, maar in complexere gevallen kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen de kwestie op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Laat uw contactgegevens (minimaal een e-mailadres of telefoonnummer) achter zodat we contact met u kunnen opnemen.
 • Dien de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid in.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot onze systemen, tenzij om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak tekortschiet.
 • Het gebruik maken van social engineering technieken, tenzij om aan te tonen dat onze medewerkers ernstig tekortschieten in hun plicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Uw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van gebreken in de procedures en werkwijzen binnen triptic en niet op het schaden van individuele personen die bij triptic werkzaam zijn.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over de kwestie voordat deze is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om de kwetsbaarheid aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. Het kopiëren, wijzigen en/of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten:

 • Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.
 • Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen te ondernemen.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen 1 (één) werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 3 (drie) werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen de door u gemelde kwetsbaarheid zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om u goed op de hoogte te houden van de voortgang .
 • In onderling overleg wordt bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gecommuniceerd, nadat het is opgelost.